Pećina na izvoru Mokranjske Miljacke

Sedam kilometara od Mokrog, nedaleko od Kadina sela, u zaseoku Vrelo, u podnožju krečnjačkog masiva Gradina, na samom izvoru Mokranjske Miljacke, nalazi se pećina za koju naučnici i speleolozi, koji su je do sada istraživali, tvrde da je najduža u Bosni i Hercegovini.

Novakova pećina

Starina Novak, istorijska ličnost iz XVI vijeka, pobjegao je u hajduke zbog „ zuluma „ proklete Jerine. Hajdukovao je po Srbiji i Hercegovini, a najduže se zadržao na Romaniji.

Pećina Orlovača

Među pećinskim biserima svakako se izdvaja Orlovača, pećina čije je ukrase milionima godina vajala i stvarala Božija ruka.