Grad Istočno Sarajevo je administrativni, privredni, kulturni, univerzitetski, turistički i sportski centar. Njegovo područije od oko 2.200 kvadratnih kilometara čine opštine: Pale, Sokolac, Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo i Trnovo, u kojima živi oko 90.000 stanovnika. Gradsko sjedište je u Palama.

Istorijat

Mnogi tragovi ukazuju da je na područiju današnjeg grada Istočno Sarajevo čovjek prisutan od pradavnih vremena. Na Glasinačkoj visoravni, između planina Kopita i Romanije arheološki nalazi među kojima i eksponati iz više od 2.000 grobnica u obliku kamenih gomila i 3.000 stećaka – nadgrobnih spomenika, svjedoče o dvije civilizacije prije Hrista.

Iliri i Stari Rimljani ostavili su dokaze o svom prisustvu u okolini Pala, Rogatice, Buloga i drugih mjesta. U srednjem vijeku, za vrijeme Tvrtka Kotromanića (1353. - 1391.god.) Stari grad iznad Paljanske Miljacke pripadao je plemićkoj porodici Pavlović, koji su gospodarili istočnom Bosnom. Utvrđeni grad Borač, desetak kilometara južno od Rogatice bio je takođe značajan politički, privredni i kulturni centar u kome su Pavlovići izdavali Povelje, primal strane izaslanike i imali stalne družine glumaca i muzičara.

U prvoj polovini 15. vijeka ove krajeve osvajaju Turci, pa se po predanju i nastanak imena Pale vezuje za njihovo osvajanje, pomenutog Starog Grada. Turci su se poslužili lukavstvom , zapalili su vatre oko grada, stvorili utisak da ih je mnogo više, te su se branioci predali bez borbe. Utvrđeni grad na prostoru današnjeg Sarajeva prvi put se pominje 1379. godine. Više puta mijenjao je naziv, da bi pod imenom Sarajevo u 16. vijeku doživIo procvat kao jedan od najvažnijih trgovačkih centara Balkana. Naseljavanje ovog kraja intezivirano je poslije Berlinskog kongresa 1878. godine, (kada je Austro-ugarska dobila mandat da okupira Bosnu i Hercegovinu), a naročito nakon izgradnje pruge SarajevoVišegrad 1901. godine.

Simboli grada

Grad Istočno Sarajevo ima svoj grb, zastavu i krnu slavu. Osnovu grba čini crveni štit koji je krstom razdjeljen na četiri dijela. Unakrsno su plava i srebrna boja , koje sa bojom štita dočaravaju boje nacionalne zastave. U prvom i četvrtom dijelu nalazi se bijeli dvoglavi orao – drevni srpski grb, a u drugom i trećem prikazan je zlatan grad sa tri kule, koji podsjeća na na srednjovjekovni grb srpskih kneževa Pavlovića. Iznad štita je zlatna bedemska kruna sa četiri merlona i zlatnom dijademom koja svjedoči da je u pitanju istorijska Prestonica. Desni čuvar štita je Arhangel Mihailo, a lijevi Arhangel Gavrilo, a lijevi Arhangel Gavrilo. Pored čuvara su crna, zlatom okovana koplja sa stjegovima Republike Srpske i Istočnog Sarajeva. Zastava grada Istočno Srajeva je crvena sa plavo i srebrno unakrsno razdijeljenim krstom sa krana ja kraj.

Krsna slava Grada Istočno Sarajevo je Sveti Petar Sarajevski.