Spoznati boju, čistoću i bistrinu rijeke Paljanske i Mokranjske Miljacke, Bistrice, Prače, Željeznice,…, iskusiti prskavo zadovoljstvo slapova i vodopada, shvatiti snagu potočnih voda u klancu Kazani. zaboraviti na vrijeme u Kadinom Vrelu. ,,,. nadahnuti se posebnošću vrela Miljacke, sve ovo i mnogo više daruju pomenute planinske vode.

Područje Sarajevsko-Romanijske regije raspolaže raznovrsnim hidrografskim vrijednostima. To su planinski potoci koji nemaju veliku količinu vode, ali se odlikuju dobokim kanjonima sa bezbroj preliva, slapova i vodopada. Tu je i veliki broj vrela ( neka od njih mineralna ), a za mnoga od njih vezane su legende i priče iz davnih vremena.

Najvažniji riječni tokovi su Paljanska i Mokranjska Miljacka, koje, kod mjesta Bulozi čine jedinstveno korito rijeke Miljacke; Prača, koja izvire ispod padina Jahorine na 1462. metra nadomorske visine i Željeznica sa izvorom ispod planine Treskavice.